Terug naar beginpagina

Ons consortium: De Poort van Schiphol / Onze partners / Meer besmette bouwprojecten

Onze vestigingen / Onze agenda / Onze nieuwsbrief ontvangen / E-mail

21 oktober 2011: Blokkade van het bouwterrein


Het begin van de actie: blokkade hoofdpoort

Persbericht

Sinds 5 uur vanmorgen blokkeert Werkgroep Stop Deportaties (WSD) het bouwterrein van de nieuwe illegalengevangenis (officieel Justitieel Complex Schiphol) (Sloterweg/Koetsierweg bij Badhoevedorp, naast de A4). Op dit terrein bouwt de hoofdaannemer BAM onder meer een detentiecentrum voor mensen zonder de door de overheid gewenste papieren.


Video: Opposite Point of View

Mensen hebben zich met behulp van zogenaamde lock-ons vastgeketend aan alle toegangshekken van het terrein. Op het terrein zelf is een groot spandoek opgehangen aan de gevangenis in aanbouw. Ook aan de hekken hangen diverse spandoeken. Doel van de actie is het werk aan de bouw van het justitieel complex in ieder geval een dag onmogelijk maken en de betrokkenen te wijzen op de gevolgen van het werk dat zij uitvoeren.


Blokkade achterhek: nog ťťn locker over na arrestatie van anderen. Boze bouwvakkers willen aan het werk.

Justitieel Complex Schiphol is de zoveelste nieuwe gevangenis voor vluchtelingen. Onder leiding van Minister van Detentie en Deportatie Gerd Leers zet Neederland zich in hoog tempo op de kaart als het Europese land met het meest verregaande beleid om vluchtelingen buiten de deur te houden, waarbij de xenofobie van 'eigen volk eerst' en 'van vreemde smetten vrij' tot norm verheven is. Een norm waar de hele parlementaire politiek, verziekt door de zucht naar stemmenwinst en macht, als een leger van elkaar 'wij zijn ook voor een streng beleid'-naschreeuwende nationalisten achteraan hobbelt.


De marechaussee sommeerde/arresteerde iedereen die losliep en verwijderde het spandoek..

Ook aan het bewaken van de buitenmuren van Fort Europa levert Nederland een bijdrage. Zo namen afgelopen voorjaar een Neederlands kustwachtvliegtuig en Neederlandse grenswachten deel aan de Hermes-operatie van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Deze operatie was gericht op het tegenhouden van vluchtelingen richting Italie uit met name Tunesie. Inmiddels zijn dit jaar in de Middelandse Zee meer dan 2000 mensen omgekomen bij vluchtpogingen.

Afgelopen maand veroordeelde Human Rights Watch nog met harde woorden de betrokkenheid van Frontex bij het onder onmenselijke omstandigheden opsluiten van vluchtelingen uit Griekenland.
Neederlandse Marechaussees, politie en IND'ers werkten hieraan mee.


De marechaussee knipt het hele hek stuk om de lockers eruit te krijgen

Extra zorgelijk is dat het bij het Justitieel Complex om publiek-private samenwerking (PPS) gaat. Met het oog op besparingen kiest de overheid steeds vaker voor deze vorm van gedeeltelijke privatisering. Ook de bewaking in detentie- en uitzetcentra is deels in de private handen van beveiligingsbedrijf G4S. Voor de gedetineerden betekent dit in het algemeen een soberder regime, slechter opgeleide en toegeruste bewakers enzovoort. Daarnaast leidt het feit dat bedrijven winst maken aan de opsluiting van mensen tot een andere dynamiek in het hele juridisch proces, waarin de belangen van deze bedrijven gediend zijn en zullen worden met het gevuld houden van de detentie- en uitzetcentra en van 'gewone' gevangenissen.

Grote delen van de wereldbevolking worden al eeuwen in de steeds verstikkendere houdgreep van het westerse kapitalisme gehouden. Een einde maken aan de onderdrukking, uitbuiting en uitsluiting in de wereld is onmogelijk zonder het kapitalisme en de machtspositie van de westerse elites ten grave te dragen. Werkgroep Stop Deportaties (WSD) staat voor een solidaire wereld zonder grenzen, waarin geen plaats is voor onderdrukkende instituties als staten, politie en gevangenissen.


De actie is beŽindigd. Zagen alle hekken er maar zo uit!

WSD is actief sinds de zomer van 2006. Sinds december 2010 loopt de campagne tegen de nieuwbouw van Justitieel Complex Schiphol, met de nadruk op hoofdaannemer BAM ('BAM Besmet Bedrijf').

NO BORDERS, NO NATIONS, STOP DEPORTATIONS - GEEN MENS IS ILLEGAAL


Verslagen


Video: Haarlems Dagblad

Om 05.00 uur werden het hoofdhek, bestaande uit twee schuifhekken voor groot materieel en een deur, en het draaihek achter, de toegang van het personeel, geblokkeerd door respectievelijk 4 en 1 lockers.
Tegelijk gingen een aantal mensen het terrein op voor een inspectieronde.

Na ongeveer tien minuten kwamen marechaussee en politie. Ongeveer een half uur later werd zowel aan het voorhek als aan het achterhek iedereen die niet aan een hek vastzat gesommeerd om weg te gaan. Wie niet weg ging of geen identiteitsbewijs had, werd opgepakt. Het spandoek aan het voorhek werd verwijderd.
Aan de achterkant wist politie/marechaussee een stuk hek te openen, op enige tientallen meters van het geblokkeerde draaihek. Daarop begonnen ze de mensen die op het terrein waren te zoeken.

Al die tijd werden bouwvakkers langs de Sloterweg tegen gehouden. Na enige tijd werden deze toegelaten aan de achterkant van het terrein waar nog ťťn locker aan het hek zat. Er werd op dat moment nog gezocht naar mensen op het terrein. Politie en marechaussee lieten de bouwvakkers hun gang gaan rond de laatste locker, hetgeen resulteerde in sexistisch schelden en agressie. Nadat ťťn van de bouwvakkers het draaihek met locker en al een kwart slag had laten draaien, zag de locker kans het terrein op te gaan. Dit was alleen niet van lange duur. Rond 7 uur was de actie aan de achterkant beŽindigd.

De lockers aan de voorkant werden ongeveer om 10 uur verwijderd door de BRATRA van de marechaussee. Zij hielden al die tijd nog het grote bouwverkeer tegen. De verwijdering gebeurde door het hek rond hen helemaal weg te knippen. De lockers werden gelockt aan elkaar en met de andere hand geboeid aan elkaar afgevoerd.

De in totaal 9 arrestanten zijn opgesloten in het politiebureau in Hoofddorp. Eťn van de vier voorhek lockers (zij werden beschuldigd van 'openlijke geweldpleging' en zaten een dag langer vast) heeft beschreven hoe de politie hen, en mensen zonder papieren, daar behandelde. Dit is verwerkt in het navolgende artikel van Janneke van Beek:

Bureau Hoofddorp

In bureau Hoofddorp zitten voornamelijk mensen die geen papieren hebben.
Ze worden slechter behandeld dan mensen met papieren.

Mensen zonder papieren komen veelal rechtstreeks van het IND hoofdkantoor in Hoofddorp. Als ze zich daar moeten melden, gaat de deur op slot en worden ze afgevoerd naar het politiebureau. Daar komen ze in vreemdelingenbewaring. Dit is ontdekt door activisten die na de blokkadeactie van de nieuwbouw van illegalenbajes Schiphol in Hoofddorp in verzekering werden gesteld.


Politietraining in Hoofddorp

Twee van de vier activisten konden zich legitimeren als Nederlanders, de andere twee niet. Die kregen een slechtere behandeling....

Luchten

De Nederlanders konden luchten. Een in gezelschap van twee Russische vrouwen, de ander samen met twee mannen uit Angola. De activisten die geen Nederlandse papieren bij zich hadden, mochten niet luchten, hoewel ze daar wel om gevraagd hadden.

Hier volgt een verslag van het luchten van een van de activisten:

's Middags mag ik tot mijn verbazing luchten. Ik had er niet eens om gevraagd. In de luchtbox word ik verwelkomd door twee Russchische vrouwen. Ze stellen zich voor: Anja uit Oekraine, en Olga. Anja is achter in de 20, ze is een prachtige vrouw, maar oogt moe en terneergeslagen. Olga is ouder en ziet er bepaald niet op haar best uit: ze heeft blauwe plekken bij haar ogen en hier en daar wat wondjes. Bovendien draagt ze een veel te groot papieren overall, dat vreemd contrasteert bij haar vuil geworden beige Ugg-laarzen.

Ze willen weten waarom ik vastzit. Ik vertel van onze actie. Daar kunnen ze wel waardering voor opbrengen!

Anja heeft wallen onder haar ogen. Dat komt, legt ze uit, omdat ze de hele dag heeft zitten huilen. Ze zegt met verstikte stem: 'Ze gaan me uitzetten! Ik was vanmorgen bij de IND hier in Hoofddorp. Ze deden de deur op slot en toen wist ik al hoe laat het was. Ze gaven me een uitzettingsbevel en zeiden dat ze een laissez passer hebben. Toen werd ik hierheen gebracht, nu zit ik in vreemdelingenbewaring en ik word maandag naar een detentiecentrum gebracht. Ik WIL niet terug! Ik heb twee zoons, van zes en acht!'

De tranen schieten in haar ogen en lopen over haar wangen terwijl ze verder gaat: 'Ik ben hier twaalf jaar geleden gekomen toen ik nog minderjarig was. Mensenhandel. De man die dat deed hebben ze gepakt. Ik was van hem af en bouwde een leven hier op. Ik leerde mijn vriend kennen, en we kregen kinderen. We zijn niet getrouwd. Al die tijd heb ik geprobeerd een verblijfsvergunning te krijgen. Telkens moest ik weer naar de IND. En nu gaan ze me uitzetten naar Oekraine! Ik heb gezegd dat ik niet mee ga werken, ik kan mijn kinderen toch niet in de steek laten! Maar de IND zegt dat mijn vriend wel voor ze kan zorgen....'

Olga en ik zijn ontzet. 'Kinderen hebben toch een moeder nodig!' roepen we. Dat de IND daar anders over denkt, raakt ons, die allebei ook moeder zijn, heel diep.

We troosten Anja, zeggen dat de IND haar niet zo gemakkelijk uit kan zetten. Maar de IND heeft zijn arsenaal aan gebruikelijke intimidatie al ingezet en Anja ervan weten te overtuigen dat uitzetting beslist zal lukken. 'Ik ben al zo lang weg uit Oekraine, ik ken er niemand meer en ik spreek de taal ook haast niet meer!' zegt ze vertwijfeld.

Olga heeft wel verblijfspapieren. Ze had de vorige avond teveel gedronken. 'Russen drinken veel, dat weet iedereen. Ik had de nodige wodka's gedronken. Ik raakte bewusteloos en toen ik bijkwam, was ik ineens hier in het politiebureau. Ik kan me niets meer herinneren van wat er is gebeurd. Maar ik heb blauwe plekken en een paar wonden bij mijn ogen.... Geen idee hoe dat gekomen is. Misschien ben ik gevallen? Ik heb mijn papieren in een hotel liggen en nu houden ze me hier voor onderzoek. Maar ik wil naar huis, want morgen is het groot feest: mijn kleinzoon wordt 1 jaar! Dan kan ik toch niet wegblijven? Maar dat interesseert ze hier niets'.

Onverschillige arrestantenverzorgers

Ook over de behandeling van de arrestantenverzorgers zijn ze niet te spreken. Uren geleden had een jonge arrestantenverzorgster Anja gevraagd of ze koffie of thee wilde. Anja had gezegd: 'Ik wil alleen even luchten'. 'Dat vraag ik niet', had het meisje bits gezegd. Waarop Anja teruggaf: 'Waarom doe je zo onrespectvol? Je bent een stuk jonger dan ik. We zijn toch allemaal mensen?' Het had geen indruk gemaakt.

Van enig invoelingsvermogen is niets te merken bij de arrestantenverzorgers van bureau Hoofddorp. En dat terwijl mensen die in vreemdelingenbewaring zitten, meestal in shock zijn. Hun leven staat op z'n kop. Alles wat ze hier opgebouwd hebben, staat op losse schroeven. De bodem valt weg onder hun bestaan. Wanhoop, paniek en depressie slaan toe. De nacht dat we vastzaten hoorden we iemand schreeuwen. 'Als u niet ophoudt, brengen we u naar een andere cel', reageerde een arrestantenverzorger onverschillig.

Huilende of schreeuwende mensen, het doet ze niks bij bureau Hoofddorp. Je moet je bek houden en rustig doen. Ze eisen totale onderworpenheid, de arrestantenverzorgers zijn de baas, zelfs over het doorspoelen van de plee.

Behandeling door de smeris van politiebureau Hoofddorp

Zoals wij behandeld zijn door de politie van bureau Hoofddorp (zie hieronder), doet het ergste vermoeden over hoe mensen zonder papieren worden afgevoerd. Als de smeris een dergelijke aanpak al toepast bij ons, terwijl wij op geen enkele manier verzet hebben gepleegd, hoe zal de smeris zich dan al niet gedragen bij mensen die zich mogelijk wel verzetten bij arrestatie?

Hier kun je lezen hoe de smeris van bureau Hoofddorp ons bij aankomst op dat bureau heeft behandeld:

Op de binnenplaats van bureau Hoofddorp maakten ze de geboeide handen van mij en mijn lockon-maatje met behulp van nog een handboei vast aan een beugel in een muur. We moesten wachten tot de bratra zich had ingericht om het grote losslijpen te gaan doen - in een garage op het terrein. Toen ze ons uiteindelijk naar die garage hadden gebracht, maakten we onszelf los.

Gelijk werden we ieder apart geboeid en met resolute dwang 20 meter verder neergezet om te worden ingecheckt. Ze waren als de dood dat we zouden weglopen, want ze hielden ons vast aan onze boeien. Praten met elkaar was mocht ook niet. Mijn lockmaatje werd naar binnen afgevoerd en mij ketenden ze vast met handboeien aan een beugel in een muur (andere muur, andere beugel). Het zijn daar serieus nazi's!

De andere twee lockers waren in de tussentijd binnengebracht en werden ook met handboeien aan beugels vastgemaakt - zij moesten bovendien op hun knieen gaan zitten.

Een van de andere lockers heeft zeker een uur met handboeien om in een wachtcel gezeten. Langslopende dienders vertelden hem meerdere malen hoe leuk ze het vonden dat hij daar geboeid zat. Ze moesten er ook veel om lachen.

Het 'gedrag' van de smeris zal wel samenhangen met het feit, dat in politiebureau Hoofddorp een oefencentrum is gevestigd om situaties levensecht te kunnen oefenen. Zie dit artikel: Politie speelt bloedstollende toestanden levensecht na.

Waarschijnlijk zijn echte arrestaties ideaal om de pas geleerde nazi-technieken in de praktijk te brengen. En waar kun je beter op oefenen dan op mensen zonder papieren die hun rechten niet kennen?

Wat mij aangaat zou politiebureau Hoofddorp opgenomen moeten worden in het rijtje van lawaaidemonstratie-locaties!


Op Indymedia kun je het actieverslag nog terugvinden, voorzien van updates.

Meer informatie:

Welke bedrijven zijn er nog meer bij betrokken?

Bekijk ook:

Het laatste nieuws uit de campagne

Overheid en besmette bedrijven: De Schandpaal De bedrijven van consortium DC16

De bedrijven die werkten voor het consortium DC16

De blacklist nieuwbouw gesloten centrum Steenokkerzeel (BE)

[advertentie]

Nieuwbouw Justitieel
Complex Schiphol

Schiphol Airport
krijgt dankzij BAM
meer ruimte voor
detentie en deportatie